فوق برنامه

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۳۵
فعالیت های فوق برنامه خاصی برای فرزندان شما در نظر گرفته ایم.

از آن‌جا که نیازهای آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش است، برنامه‌های تکمیلی متعددی بصورت متمرکز برنامه‌ریزی می‌شود و تلاش می‌شود تا مهارت‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های گوناگون و با یک نگاه کلان در طول مدت زمان ۱۲ ساله تحصیل در مؤسسه ارتقا یابد. مؤسسه با توجّه به امکانات و توانمندی‌های خود، این فعّالیت‌های آموزشی را در جهت تکمیل برنامه‌های رسمی آموزشی در نظر گرفته است و این موارد را در برنامه هفتگی یا فوق‌برنامه دانش‌آموزان گنجانده است. به طور مشخّص، آموزش زبان انگلیسی، رایانه، قرآن، ورزش، هنر و علوم و آزمایشگاه از جمله مواردی است که در مؤسسه با یک نگاه کلان مورد توجه قرار گرفته است.

دوره های آموزشی فوق برنامه
تصاویری از کلاس های فوق برنامه