Blog

به اطلاع می‌رساند سامانه پذیرش مدرسه ناصح جهت پذیرش نوآموزان پیش دبستانی و پذیرش محدود در برخی پایه‌های تحصیلی دیگر، از ابتدای اسفند ماه ۹۸ فعال می باشد.

بدیهی است ثبت اطلاعات و مشخصات در سامانه‌ اینترنتی صرفاً به عنوان اولین مرحله‌ فرآیند ثبت نام تلقی شده و هیچ‌گونه الزام و تعهدی برای مدرسه نسبت به ثبت‌نام متقاضیان ایجاد نمی کند.