مقررات انضباطی

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۳۱

اولیای گرامی:

ارتباط و تعامل سازنده، مؤثر و همیارانه دو نهاد خانواده و مدرسه، اثرات غیر قابل انکاری بر کیفیت و کمیتِ یادگیری و تحصیلِ دانش‌آموز بر جای خواهد گذاشت، و از طرف دیگر لازمه سازندگی و موثر بودنِ این ارتباط، تبیین وظایف و تعهدات متقابلِ این دو نهاد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به دانش آموز می‌باشد.

با توجه به موارد فوق خواهشمند است مقررات انضباطی- سازمانی زیر را، که بر اساس مفاد منشور خانه و مدرسه غیر دولتی ناصح تنظیم شده است و جزئیات بیشتری از نحوه تعاملاتِ میان خانواده و مدرسه را مشخص می سازد، با دقت مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهید:

الف ) ساعات کار آموزشی در پایه های اول تا ششم مقطع دبستان در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۳:۳۰ می باشد.

• یادآوری ۱: درب دبستان در هر روز کاری، رأس ساعت ۲۰/۷ باز شده و مسؤولیت مراقبت از دانش آموزان قبل از این ساعت بر عهده اولیاء محترم می باشد.

  • مراسم صبحگاه مدرسه رأس ساعت ۷:۳۰ آغاز شده و حضور تمام دانش آموزان در مراسم صبحگاه ضروری می‌باشد.
  • انتظار می رود تمامیِ دانش آموزان، قبل از ساعت مقرر در مدرسه حضور داشته باشند.

بدیهی است در صورت غیبت و تأخیر غیر موجه دانش آموز، مقررات وضع شده از سوی آموزش و پرورش(آیین نامه اجرایی مدارس) در مورد دانش‌آموز اعمال خواهد شد.

• یادآوری ۲ : هر بار تأخیر در ورود یک دانش آموز، معادل یک ساعت غیبتِ غیر‌موجه بوده و در صورتی که غیبت غیرموجه بیشتر از ۵ ساعت شود، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای مدرسه ارجاع خواهد شد.