سال تحصیلی 99-98

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۲۵

امکانات مدرسه

افتخارات

دانش آموزان

دانش آموزان