پرسنل اداری

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۶:۵۸

پرسنل اداری

حسین حسن خانی

مدیریت مدرسه

اینجانب حسین حسن خانی مدت 27 سال دارای سابقه تدریس هستم. و به کار خود عشق می ورزم و در زمینه های طرح جابر، مهارتهای زندگی،طرح شهاب به نتایج قبل توجهی دست یافته ام.

حمیدرضا زنگنه

معاون پرورشی و تربیت بدنی

لیسانس الکترونیک
استان اصفهان، شهر اصفهان
مدرسه بنیان ناحیه 5 اصفهان

رسول ایزدی

معاون اجرایی

اینجانب رسول ایزدی دارای 29 سال سابقه ی خدمت می باشم.
فوق لیسانس آموزش ابتدایی
10 سال یابقه معاونت و مدیریت مدارس دولتی

فرشته سالاری

معاونت آموزشی

لیسانس ریاضی
استان اصفهان، مدرسه بنیان
مدرسه بنیان ناحیه 5 اصفهان