سایت کامپیوتر

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۶:۲۹
برای مشاهده عکس در اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید.

یکی از معیارهای مدارس پژوهش محور و کیفیت گرا دستیابی به سواد فناورانه و داشتن مهارت فراگیران در استفاده از اطلاعات روز دنیا از طریق سایت های متنوع اطلاعاتی ، اینترنت و ... می باشد. بر این اساس با تجهیز سایت رایانه و آموزش دانش آموزان جهت استفاده های مفید از این امکان جزء باورها و دغدغه های مدرسه بنیان است. سایت کامپیوتر یکی از ویژگی های سیستم های آموزشی پیشرو استفاده از تکنولوژی آموزشی و در بعدی فراتر تأکید بربعد عملی آموزش است. چنین برداشت مترقی از آموزش باعث می شود تا معماری یک مدرسه طرح و نقشه متفاوتی را پیش رو بگذارد.