آزمایشگاه

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۲۳
برای مشاهده عکس ها در اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید.
در بیشتر مدارس، معمولاً انجام آزمایش در آزمایشگاه صورت می گیرد. بنابراین فعالیت های آزمایشگاهی باید طوری سازماندهی شوند که فرصت های زیادی به منظور مشاهده، طرح سوال و کشف حقایق به وجود آید. ساختار فیزیکی آزمایشگاه باید به نحوی طرح ریزی گردد که برای کارهای گروهی یا انفرادی دانش آموزان مناسب بوده و تمامی ابزارها و مواد شیمیایی پس از انجام آزمایش به راحتی در جای اولیه خود قرار گیرند. ازآنجایی که در آزمایشگاه فرآیند یاددهی و یادگیری اتفاق می ‌افتد، بنابراین لازم است تا توجه ویژه‌ای به فضا، دکوراسیون، مهندسی ساختمان و شیوه چینش سکوها و میزهای کار آزمایشگاهی نمود. این آموزشگاه دارای آزمایشگاهی مجهز می باشد.