نمازخانه

دبستان پسرانه غیردولتی هوشمند ناصح
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۵:۲۷
برای مشاهده عکس در اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید.

نیایش و عبادت از نیازهای عالی شرعی است. هر انسان برای رسیدن به آرامش و تعالی نیاز به خلوت و راز و نیاز با معبود دارد برای آراستن به صفت خلیفه الهی و پیوستن به سرچشمه ی نور الهی بایستی از کودکی که بهترین فرصت برای تقویت نگرش ها و باورهای معنوی است اقدام نمود با این باور در نمازخانه مدرسه بنیان با ایجاد فضای معنوی و شاد اهتمام به تقویت مبانی ایمانی و معرفتی فرزندانمان نموده ایم.